CSR

CSR

TRCZ s.r.o. je nejen společensky odpovědná firma, ale hlavně dobrý a odpovědný zaměstnavatel!

TRCZ s.r.o. 

Společnost TRCZ s.r.o. je stoprocentní dceřinou společností japonského podniku Tokai Rika Co., Ltd., který je jedním z největších světových výrobců automobilových dílů.

TRCZ byla založena koncem roku 2001 a už v prosinci 2003 zahájila výrobu v nové továrně postavené na zelené louce v Lovosicích v severních Čechách. Stavba patří k největším a nejmodernějším produkčním kapacitám skupiny Tokai Rika a její současný výrobní sortiment tvoří především multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další komponenty sloužící k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. Hlavními odběrateli těchto špičkových komponentů jsou zejména významné automobilky v Evropě.

K rozvoji služeb občanům v Ústeckem kraji přispíváme různými formami podpory.

Každoročně vyhlašujeme soutěž Technika nás baví. V rámci této aktivity finančně podporujeme mateřské, základní, střední a vysoké školy jakožto i zájmové organizace v podpoření zájmu dětí o techniku jako takovou. Dále podporujeme hokejový a házenkářský klub, přispíváme na veřejné akce pořádané našimi zaměstnanci na dětské dny, hudební festivaly, cyklistické závody apod.

Pro zaměstnance máme rozvojové plány, systém školení (stovky odborných školení ročně), včetně školení v Japonsku, softskills školení pro vedoucí (3 stupně manažerské akademie), bezplatné kurzy AJ pro zaměstnance s potenciálním růstem.

Mezi další nefinanční benefity patří:

 • Flexipasy (multipass karty) na rehabilitace, nákup zdravotních potřeb
 • Bezplatné vyšetření zraku, cholesterolu a měření tlaku. Podologické vyšetření, závodní lékař vyšetřuje přímo v továrně v ordinaci.
 • Zvýhodněné nabídky od pojišťoven a bank
 • Výhodné relaxační nabídky
 • Zvýhodněné obědy (1,-Kč, 4,-Kč a 6,-Kč za základní hlavní jídlo)
 • Vánoční kapři za poloviční cenu
 • Zvýhodněné mobilní tarify
 • Firemní oblečení
 • Pružná pracovní doba

V oblasti ochrany životního prostředí snižujeme produkci CO2 a zvyšujeme procenta tříděného odpadu. Většinu odpadu recyklujeme. Máme energetický audit celé továrny a na základě něho hledáme další možnosti snižování spotřeby energií. V části továrny jsme vyměnili klasické zářivkové osvětlení za LED osvětlení a postupně chtějí obměnit i zbytek.

Jsme největším zaměstnavatelem v regionu a chceme také být dobrým sousedem s pozitivním dopadem na své okolí na svou komunitu. Neradi bychom byli chápáni pouze jako továrna na výrobu, ale jako organismus, který spolužije se svým okolím a vytváří tak prostředí pro trvale udržitelný zdroj a zároveň chceme být vnímáni jako dobrý a odpovědný zaměstnavatel.

 

2014

2015

2016

2017

2018

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA KVALITY

Prohlášení integrované podnikové politiky jakosti, péče o životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

TRCZ s.r.o., výrobce multifunkčních ovladačů, bezpečnostních pasů a elektronických dílů pro automobilový průmysl, usiluje o trvalou spokojenost zákazníků a přijímá společenskou odpovědnost podniku za ochranu životního prostředí a vytváření bezpečného prostředí pro práci svých zaměstnanců.

K dosažení tohoto cíle uskutečňujeme koncepce nepřetržitého zlepšování, inovace, preventivního přístupu, nulové chybovosti a efektivní komunikace, jejichž výsledkem musí být

 • včasné a úplné plnění dodávek,
 • vynikající kvalita výrobků,
 • šetrný vztah k životnímu prostředí díky preferování technologií a materiálů, nepoškozujících životní prostředí,
 • snižování množství vyprodukovaných odpadů a jejich důsledná recyklace,
 • pracovní prostředí, kde jsou minimalizována rizika zranění nebo poškození zdraví, škody na majetku nebo pracovním a životním prostředí,
 • harmonické soužití s lidmi, přírodou a místní komunitou.

Dodržování legislativně stanovených požadavků na péči o životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci považujeme za základní a jejich plnění se zavazujeme neustále zlepšovat.

Zaměstnanecké akce, sport: „Finančně sportovní, dobročinné, kulturní, nevýdělečné akce, které pořádají naši zaměstnanci (typicky dětské dny, do práce na kole, movember, festivaly apod.). Od roku 2017 jsme partnery Hokejového klubu Stadion Litoměřice a Házenkářského klubu Lovci Lovosice.“