KONTAKT:

TRCZ s.r.o.
Průmyslová 1165
410 02 Lovosice

Tel.: + 420 416 421 111
Fax: + 420 416 421 555

Email:
uchazeči o zaměstnání: prace@trcz.cz
pro ostatní dotazy: info@trcz.cz
Bezpečnostní pásyOvladače, přepínače, spínačeElektronikaOstatní produkty Tokai Rika Group

Novinky
12.7.2017
Volná místa
TOKAI RIKA
Tokai Rika ve světě Tokai Rika Group 2015 Vision

Předmět činnosti

VÝROBNÍ PROCESY V TRCZ

Společnost TRCZ se zabývá výrobou automobilových komponentů sloužících především k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti cestujících ve vozidle a ke zlepšení požitku z jízdy. Řadu součástek a dílů používaných ve výrobě si TRCZ vyrábí sama, například snímače natočení volantu zabudované v multifunkčních páčkových přepínačích, při výrobě některých jiných dílů TRCZ spolupracuje se subdodavateli.

Důležitou součástí všech fází výrobního procesu je důkladná kontrola - od kontroly materiálů při vstupu přes kontrolu během produkce až po výstupní kontrolu. K testování výrobků slouží laboratoř vybavená nejmodernějšími měřicími přístroji.

Výrobní systém TPS

Výrobní procesy v TRCZ se zakládají na metodě označované jako Toyota Production System (TPS) - metodě řízení výroby, vyvinuté původně ve společnosti Toyota Motor Company, jejíž základní ideou je udržovat kontinuální tok produktů v továrně a současně pružně reagovat na měnící se požadavky výroby. Výsledkem je štíhlá „just-in-time" výroba, při níž vznikají pouze nezbytné výrobky v potřebném množství a v potřebný čas. Odpadají tak náklady na nadbytečné zásoby, dochází k úsporám pracovní síly a zvyšuje se tak efektivita.

Nezbytným předpokladem pro snižování nákladů je:

  • kontrola kvantity, která umožňuje, aby se systém přizpůsobil denním a měsíčním fluktuacím požadavků na množství a podobu výroby
  • kontrola jakosti, která zajišťuje, že každý dílčí proces bude následujícímu procesu dodávat pouze bezchybné výrobky
  • neustálá kultivace pracovní síly

TPS stojí na dvou základních pilířích: na just-in-time produkci a na konceptu označovaném jako jidoka, tedy na autonomní kontrole výrobních defektů, jež zajišťuje, že vadné výrobky se nikdy nedostanou do následujícího výrobního procesu a nemohou jej tak narušit.

V praxi se TPS opírá o několik základních postupů a metod, k nimž patří především:

  • systém Kanban (kanban = lístek, kartička) - informační systém, který pomáhá kontrolovat množství výrobků vznikajících v každém dílčím výrobním procesu, udržovat plynulost výroby a tím i just-in-time produkci
  • metoda vyrovnávání výkyvů produkce při změnách poptávky (Heijyunka)
  • standardizace pracovních úkonů
  • nasazení flexibilní pracovní síly schopné vykonávat různé operace (Shojinka)
  • motivace pracovníků k podávání zlepšovacích návrhů a kreativnímu myšlení (Soi, kufu)

Současný výrobní program tvoří zejména:

Design a funkčnost těchto výrobků se opírá o dlouhodobý vývoj a testování ve výzkumných centrech a laboratořích skupiny Tokai Rika, při výrobě všech dílů je přitom kladen zásadní důraz na jejich kvalitu, snadné ovládání a bezpečnost. Ve většině výrobků TRCZ nachází uplatnění vyspělá elektronika, která významně zvyšuje komfort, ovládání automobilu a bezpečnost jízdy.